icon-01

Burse de Merit

Excelența este una dintre valorile de bază ale companiei Tenaris. Bursele de merit sunt acordate pentru recunoașterea excelenței la învățătură a elevilor de liceu din comunitățile în care compania își desfășoară activitatea. Pentru beneficiari, bursa de merit reprezintă mai mult decât un sprijin financiar: îi ajută să se auto-depășească și îi motivează să învețe pentru a obține performanțe.

Prin acest program Tenaris premiază cei mai buni elevi din comunitate pe baza performanței lor academice și a angajamentului față de educația lor, fără nici o obligație din partea acestora. Selecția bursierilor se bazează pe meritul academic (rezultate școlare, prezența excelentă și comportament remarcabil la școală), în funcție de modul în care se măsoară meritele în fiecare țară. În fiecare an, la nivel global, primesc burse aproximativ 2.000 de elevi din 12 comunități Tenaris.


check Regulament

1. Cui i se adresează:

TenarisSilcotub acordă burse de merit pentru rezultatele deosebite obţinute la învăţătură în anul şcolar 2018-2019 de către elevii din municipiile Zalău, Călăraşi, Câmpina şi copiii angajaților TenarisSilcotub din orice locatie , înscrişi în învăţământul liceal. înaceastă ediţie, compania îşi propune să acorde un număr total de 250 de burse de merit.

2. Criterii de eligibilitate:

3. Documentele necesare pentru atestarea rezultatelor obţinute:

Termenul limită pentru depunerea documentelor este 1 decembrie 2019.

4. Modalitatea de acordare a bursei:

protect Protecția datelor private

Descarcatia aici acordul privind protecția datelor private si folosirea imaginii dvs. în program, listați-l și dați-l spre semnatură unuia dintre parinți/tutori. Încărcați acordul privind protecția datelor private și imagine, semnat, la secțiunea “Acord date personale si imagine” a formularului de aplicatie de mai jos.
Confirmă ca ai citit regulamentul programului Burse de merit TenarisSilcotub și ai înteleș criteriile de eligibilitate. Aplică pentru Bursa de Merit TenarisSilcotub dupa ce ai completat corect datele tale solicitate!

user Contact